زانویی سینی کابل

لیست موجودی زانوی سینی کابل

عرض به سانتی‌مترارتفاع به سانتی‌مترضخامت به میلی‌متر
5 سانتی متر4 – 5 سانتی متر1 – 1.25 میلی متر
10 سانتی متر4 – 5 – 6 – 10 سانتی متر1 – 1.25 – 1.5 – 2 میلی متر
15 سانتی متر4 – 5 – 6 – 10 سانتی متر1 – 1.25 – 1.5 – 2 میلی متر
20 سانتی متر4 – 5 – 6 – 10 سانتی متر1 – 1.25 – 1.5 – 2 میلی متر
25 سانتی متر4 – 5 – 6 – 10 سانتی متر1 – 1.25 – 1.5 – 2 میلی متر
30 سانتی متر4 – 5 – 6 – 10 سانتی متر1 – 1.25 – 1.5 – 2 میلی متر
40 سانتی متر4 – 5 – 6 – 10 سانتی متر1 – 1.25 – 1.5 – 2 میلی متر
50 سانتی متر4 – 5 – 6 – 10 سانتی متر1.5 – 2 میلی متر
60 سانتی متر4 – 5 – 6 – 10 سانتی متر1.5 – 2 میلی متر
70 سانتی متر4 – 5 – 6 – 10 سانتی متر2 میلی متر
80 سانتی متر4 – 5 – 6 – 10 سانتی متر2 میلی متر
90 سانتی متر4 – 5 – 6 – 10 سانتی متر2 میلی متر
100 سانتی متر4 – 5 – 6 – 10 سانتی متر2 میلی متر
عرض به سانتی‌مترارتفاع به سانتی‌مترضخامت به میلی‌متر
5 سانتی متر4 – 5 سانتی متر1 – 1.25 میلی متر
10 سانتی متر4 – 5 – 6 – 10 سانتی متر1 – 1.25 – 1.5 – 2 میلی متر
15 سانتی متر4 – 5 – 6 – 10 سانتی متر1 – 1.25 – 1.5 – 2 میلی متر
20 سانتی متر4 – 5 – 6 – 10 سانتی متر1 – 1.25 – 1.5 – 2 میلی متر
25 سانتی متر4 – 5 – 6 – 10 سانتی متر1 – 1.25 – 1.5 – 2 میلی متر
30 سانتی متر4 – 5 – 6 – 10 سانتی متر1 – 1.25 – 1.5 – 2 میلی متر
40 سانتی متر4 – 5 – 6 – 10 سانتی متر1 – 1.25 – 1.5 – 2 میلی متر
50 سانتی متر4 – 5 – 6 – 10 سانتی متر1.5 – 2 میلی متر
60 سانتی متر4 – 5 – 6 – 10 سانتی متر1.5 – 2 میلی متر
70 سانتی متر4 – 5 – 6 – 10 سانتی متر2 میلی متر
80 سانتی متر4 – 5 – 6 – 10 سانتی متر2 میلی متر
90 سانتی متر4 – 5 – 6 – 10 سانتی متر2 میلی متر
100 سانتی متر4 – 5 – 6 – 10 سانتی متر2 میلی متر

 قیمت انواع زانویی سینی کابل 

عرض (Cm)ارتفاع (Cm)ضخامت (Mm)قیمت (ریال)
5 سانت5 – 4 سانت1 – 1.25 میلی متر650/000 ریال
10 سانت4 – 5 – 6 – 10 سانت1 – 1.25 – 1.5 – 2 میلی متر900/000 ریال
 15 سانت4 – 5 – 6 – 10 سانت1 – 1.25 – 1.5 – 2 میلی متر1/160/000 ریال
20 سانت4 – 5 – 6 – 10 سانت1 – 1.25 – 1.5 – 2 میلی متر1/400/000 ریال
25 سانت4 – 5 – 6 – 10 سانت1 – 1.25 – 1.5 – 2 میلی متر1/650/000 ریال
30 سانت4 – 5 – 6 – 10 سانت1 – 1.25 – 1.5 – 2 میلی متر1/850/000 ریال
40 سانت4 – 5 – 6 – 10 سانت1 – 1.25 – 1.5 – 2 میلی متر2/300/000 ریال
50 سانت4 – 5 سانت1 – 1.25 میلی متر2/800/000 ریال
60 سانت 4 – 5 – 6 – 10 سانت1 – 1.25 – 1.5 – 2 میلی متر3/650/000 ریال
70 سانت4 – 5 – 6 – 10 سانت1 – 1.25 – 1.5 – 2 میلی متر4/850/000 ریال
80 سانت4 – 5 – 6 – 10 سانت1 – 1.25 – 1.5 – 2 میلی متر1/400/000 ریال
90 سانت4 – 5 – 6 – 10 سانت1 – 1.25 – 1.5 – 2 میلی متر1/650/000 ریال
100 سانت4 – 5 – 6 – 10 سانت1 – 1.25 – 1.5 – 2 میلی متر1/850/000 ریال
عرض (Cm)ارتفاع (Cm)ضخامت (Mm)قیمت (ریال)
5 سانتی متر5 – 4 سانتی متر1 – 1.25 میلی متر650/000 ریال
10 سانتی متر4 – 5 – 6 – 10 سانتی متر1 – 1.25 – 1.5 – 2 میلی متر900/000 ریال
 15 سانتی متر4 – 5 – 6 – 10 سانتی متر1 – 1.25 – 1.5 – 2 میلی متر1/160/000 ریال
20 سانتی متر4 – 5 – 6 – 10 سانتی متر1 – 1.25 – 1.5 – 2 میلی متر1/400/000 ریال
 25 سانتی متر4 – 5 – 6 – 10 سانتی متر1 – 1.25 – 1.5 – 2 میلی متر1/650/000 ریال
30 سانتی متر4 – 5 – 6 – 10 سانتی متر1 – 1.25 – 1.5 – 2 میلی متر1/850/000 ریال
40 سانتی متر4 – 5 – 6 – 10 سانتی متر1 – 1.25 – 1.5 – 2 میلی متر2/300/000 ریال
50 سانتی متر4 – 5 سانتی متر1 – 1.25 میلی متر میلی متر2/800/000 ریال
60 سانتی متر4 – 5 – 6 – 10 سانتی متر1 – 1.25 – 1.5 – 2 میلی متر3/650/000 ریال
70 سانتی متر4 – 5 – 6 – 10 سانتی متر1 – 1.25 – 1.5 – 2 میلی متر4/850/000 ریال
80 سانتی متر4 – 5 – 6 – 10 سانتی متر1 – 1.25 – 1.5 – 2 میلی متر1/400/000 ریال
90 سانتی متر4 – 5 – 6 – 10 سانتی متر1 – 1.25 – 1.5 – 2 میلی متر1/650/000 ریال
100 سانتی متر4 – 5 – 6 – 10 سانتی متر1 – 1.25 – 1.5 – 2 میلی متر1/850/000 ریال

برای خرید و ثبت سفارش انواع زانویی سینی کابل کلیک کنید.

زانویی سینی کابل
زانویی سینی کابل

در جهان آشفتگی سیم‌ها و کابل‌ها، نظم و انضباط نقشی حیاتی در حفظ امنیت و کارایی ایفا می‌کند. در این میان، زانویی سینی کابل به عنوان عنصری ظریف اما کلیدی، مسیری امن و منظم را برای عبور انبوه سیم‌ها در پیچ و خم‌های مسیرشان فراهم می‌کند. همانطور که نام آن گویای آن است، این قطعه، خمیدگی را به مسیر سینی‌ها می‌بخشد و عبور کابل‌ها را در زوایای مختلف، اعم از عمودی، افقی و خارجی، امکان‌پذیر می‌کند. این انعطاف‌پذیری، چالشی بزرگ در مسیر نظم‌دهی به سیم‌ها را به فرصتی برای خلق مسیری ایمن و کارآمد تبدیل می‌کند. در این مقاله، به بررسی زوایای مختلف زانویی سینی کابل خواهیم پرداخت.

زانویی سینی کابل چیست ؟

زانویی سینی کابل از ورق گالوانیزه گرم ساخته شده است که برای اتصال و انتقال کابل‌ها با ابعاد و اندازه‌های مختلف در گوشه‌ها و نقاط مختلف سیستم‌های ارتباطی مورد استفاده قرار می‌گیرد.از آنجایی که در هر پروژه‌ای نیاز به انعطاف و چینش مناسب کابل‌ها و وسایل ارتباطی وجود دارد، زانوی سینی کابل به عنوان یک عنصر حیاتی طراحی شده است. این زانوها به دلیل انعطاف‌پذیری و توانایی سازگاری با ابعاد مختلف سینی‌ها، محیط‌های مختلف را به سادگی پوشش می‌دهند.از نظر ساختاری، زانوی سینی کابل از ورق گالوانیزه گرم تهیه می‌شود که از نظر مقاومت در برابر عوامل خارجی، مانند زنگ‌زدگی و خوردگی، عملکرد بسیار خوبی دارد. این ورق‌ها پس از فرایند گالوانیزه شدن، به لایه‌ای از روی غلیظ پوشیده می‌شوند که از کیفیت و مقاومت بالایی برخوردارند.

زانوی سینی کابل‌ها به شکل‌ها و اندازه‌های مختلفی طراحی شده‌اند تا با انواع مختلف از سینی کابل ها سازگاری داشته باشند. این تنوع در ابعاد و اشکال، امکان استفاده در پروژه‌های گوناگون را فراهم می‌کند.استفاده از زانوی سینی کابل در نظام‌های ارتباطی و انتقال داده‌ها، نقطه مهمی در بهینه‌سازی سیستم‌های ارتباطی و کاهش احتمال مشکلات ناشی از ناهماهنگی کابل‌هاست. با این حساب، این اجزاء به عنوان یک پل ارتباطی کلیدی برای تضمین کیفیت و پایداری انتقال اطلاعات در پروژه‌های مختلف شناخته می‌شوند.

 زانوی سینی کابل با توجه به ویژگی‌های فنی و مهندسی‌ که دارد، یکی از اجزاء مهم و ضروری در دنیای ارتباطات و انتقال داده‌ها محسوب می‌شود. استفاده از این اجزاء باعث بهبود کارایی و کاهش احتمال اختلالات در سیستم‌های ارتباطی می‌شود، که از اهمیت ویژه‌ای در پروژه‌های مختلف برخوردار است.

زانویی سینی کابل

قیمت زانویی سینی کابل

کیفیت ورق به کار رفته در ساخت زانویی سینی کابل، یکی از مهم‌ترین عوامل تعیین کننده قیمت آن است. ورق‌های باکیفیت‌تر، از نظر ضخامت، استحکام، مقاومت در برابر خوردگی و طول عمر، برتری قابل توجهی دارند. ورق‌های فولادی با گریدهای مختلفی مانند ST37، ST52 و DX51D تولید می‌شوند. هر گرید، مشخصات و خواص مکانیکی خاص خود را دارد. به طور کلی، گریدهای بالاتر، از استحکام و مقاومت به خوردگی بیشتری برخوردارند و قیمت بالاتری دارند.

ضخامت ورق، بر مقاومت و طول عمر زانویی سینی کابل تاثیر مستقیم دارد. زانویی‌های با ضخامت بیشتر، برای تحمل وزن کابل‌های سنگین‌تر و شرایط محیطی سخت‌تر مناسب هستند و قیمت بالاتری دارند. کیفیت فرایند تولید ورق، بر یکنواختی ضخامت، کیفیت سطح و خواص مکانیکی آن تاثیر می‌گذارد. ورق‌های تولید شده با فرایندهای پیشرفته‌تر، کیفیت بالاتری دارند و قیمت گران‌تری دارند. ابعاد و اندازه زانویی سینی کابل، عامل مهم دیگری در تعیین قیمت آن است. زانویی‌ها در اندازه‌ها و زاویه‌های مختلفی تولید می‌شوند و قیمت آن‌ها با توجه به اندازه و پیچیدگی ساخت آن‌ها متفاوت است.

خرید زانویی سینی کابل

یکی از نکات مهم در هنگام خرید زانویی سینی کابل، تناسب آن با سینی کابل است. زانویی‌ها باید با عرض و ارتفاع سینی کابل همخوانی داشته باشند تا به طور صحیح به سینی متصل شده و از کابل‌ها در برابر آسیب محافظت کنند. عرض زانویی باید با عرض سینی کابل مطابقت داشته باشد. زانویی‌های با عرض‌های مختلف برای سینی کابل‌های با عرض‌های مختلف موجود هستند. ارتفاع زانویی باید با ارتفاع سینی کابل همخوانی داشته باشد. زانویی‌های با ارتفاع‌های مختلف برای سینی کابل‌های با ارتفاع‌های مختلف موجود هستند.زانویی سینی کابل در زوایای مختلف مانند 90 درجه، 45 درجه و غیره موجود هستند. زاویه زانویی باید با مسیر کابل کشی مطابقت داشته باشد. جنس زانویی سینی کابل از دیگر نکات مهمی است که باید در هنگام خرید به آن توجه کرد. انتخاب جنس مناسب زانویی به عوامل مختلفی مانند شرایط محیطی، نوع کابل‌ها و میزان بار وارده بر زانویی بستگی دارد. علاوه بر موارد ذکر شده، در هنگام خرید زانویی سینی کابل باید به ضخامت ورق زانویی، نوع پوشش سطحی زانویی و برند و شرکت سازنده زانویی نیز توجه کرد.

خم سینی کابل

خم سینی کابل یک فرآیند مهم در سیستم‌های سیم کشی است. برای تغییر مسیر سینی کابل بدون آسیب رساندن به آن، باید به درستی صورت گیرد. خم سینی کابل با استفاده از زانویی سینی کابل انجام می‌شود. برای خم سینی کابل با استفاده از زانویی سینی کابل، ابتدا باید نوع و اندازه زانو سینی کابل مورد نیاز خود را تعیین کنید. سپس، زانو را به سینی کابل متصل کنید. این کار را می‌توان با استفاده از جوشکاری، لحیم کاری یا پیچ و مهره انجام داد. پس از اتصال زانو به سینی کابل، می‌توانید شروع به خم کردن سینی کابل کنید.

اگر از دستگاه خم سینی کابل استفاده می‌کنید، مطمئن شوید که دستگاه را با زاویه مورد نظر تنظیم کرده‌اید. سپس، سینی کابل را در دستگاه قرار داده و آن را خم کنید. اگر سینی کابل را به صورت دستی خم می‌کنید، مطمئن شوید که سینی کابل را به طور مساوی در هر دو طرف خم نمایید.

سه راهی سینی کابل

سه راهی سینی کابل یک اتصال دهنده است که برای اتصال سه سینی کابل به یکدیگر در زوایای 90 درجه استفاده می شود. سه راهی سینی کابل معمولاً از ورق فلزی ساخته می شود و در دو نوع ساده و پانچ دار تولید می شود.

ساختار سه راهی سینی کابل

سه راهی سینی کابل از سه قسمت اصلی تشکیل شده است:

 • بدنه: بدنه سه راهی سینی کابل از ورق فلزی ساخته شده است. این بدنه معمولاً دارای سه دهانه است که سینی های کابل از طریق آن ها به یکدیگر متصل می شوند.
 • لبه‌ها: لبه‌های سه راهی سینی کابل معمولاً بلندتر از بدنه هستند تا سینی های کابل به طور محکم در جای خود قرار گیرند.
 • سوراخ‌ها: در سه راهی های سینی کابل پانچ دار، سوراخ‌هایی در بدنه تعبیه شده است که برای عبور کابل‌های برق استفاده می شود.

سه راهی سینی کابل

 

زانویی ۴۵ درجه سینی کابل

زانویی ۴۵ درجه سینی کابل یک اتصال دهنده بوده که برای تغییر مسیر سینی کابل به زاویه ۴۵ درجه استفاده می‌شود. این اتصالات معمولاً از ورق فلز گالوانیزه گرم ساخته می‌شوند و در اندازه‌های مختلف عرضه می‌گردند. دو نوع زانوی داخلی و خارجی در اتصالات نقش مهمی دارند. زانویی داخلی برای اتصال دو سینی کابل در یک زاویه ۴۵ درجه داخلی استفاده می‌شود. زانویی خارجی برای اتصال دو سینی کابل در یک زاویه ۴۵ درجه خارجی استفاده می‌شود.

برای نصب زانویی سینی کابل ۴۵ درجه، ابتدا باید سینی کابل را در محل مورد نظر قرار دهید. سپس، زانویی را به سینی کابل متصل کنید. برای این کار، از پیچ و مهره استفاده نمایید. پس از نصب زانویی، می‌توانید سیم‌ها را از داخل آن عبور دهید. زانویی ۴۵ درجه سینی کابل یک قطعه ضروری در سیستم‌های سیم کشی برق است. این قطعه به تغییر مسیر سیم کشی در زاویه ۴۵ درجه کمک می‌کند و باعث می‌شود سیم کشی منظم و ایمن باشد.

زانویی سینی کابل ۹۰ درجه

زانوی سینی کابل ۹۰ درجه یک قطعه اتصالی در سیستم‌های مدیریت کابل است که برای تغییر مسیر سینی کابل در زاویه ۹۰ درجه کاربرد دارد. این قطعه در دو نوع افقی و عمودی تولید می‌شود. زانوی افقی سینی کابل برای تغییر مسیر سینی کابل در یک سطح افقی و زانوی عمودی سینی کابل برای تغییر مسیر سینی کابل در یک سطح عمودی استفاده می‌شود. زانویی سینی کابل ۹۰ درجه معمولاً از جنس فولاد گالوانیزه ساخته می‌شود.

 این قطعه دارای دو سر اتصالی است که به سینی کابل متصل می‌شوند. زانوی سینی کابل ۹۰ درجه در انواع مختلف از نظر جنس، سایز و شکل به تولید می رسند. زانویی سینی کابل ۹۰ درجه در ساختمان‌ها، کارخانه‌ها، مراکز تجاری و صنعتی و سایر مکان‌هایی که از سیستم‌های مدیریت کابل استفاده شده کاربرد دارد. این قطعه برای تغییر مسیر کابل‌ها در مسیرهای سیم‌کشی استفاده می‌شود و به حفظ زیبایی و ایمنی سیستم‌های مدیریت کابل کمک می‌کند.

[html_block id=”2426″]

ویژگی های زانویی سینی کابل

یکی از بارزترین ویژگی‌های زانویی سینی کابل، تنوع در زاویه آن‌ها است. این تنوع، انعطاف ‌پذیری بالایی را در مسیردهی کابل‌ها به شما می‌دهد. زانویی‌ها در زوایای مختلفی مانند 30، 45، 60، 90 و 135 درجه تولید می‌شوند تا به راحتی بتوانید مسیر کابل‌ها را در هر زاویه‌ای که نیاز دارید تغییر دهید. زانویی‌ها به شما کمک می‌کنند تا به راحتی از موانعی مانند دیوارها، ستون‌ها و سایر تجهیزات عبور کنید و مسیر کابل‌ها را بدون نیاز به برش یا خم کردن آنها تغییر دهید. با استفاده از زانویی‌های مناسب، می‌توانید مسیری صاف و بدون انحراف برای کابل‌ها ایجاد کنید. این امر خطر آسیب به کابل‌ها را کاهش می‌دهد و نظم و زیبایی را به کار شما می‌بخشد.زانویی‌های سینی کابل در جنس‌های مختلفی مانند فولاد، آلومینیوم و پلاستیک تولید می‌شوند، هر کدام از این جنس‌ها مزایا و معایب خاص خود را دارند و برای کاربردهای مختلف مناسب هستند. زانویی فولادی از استحکام و مقاومت بالایی در برابر ضربه و فشار برخوردار است و برای استفاده در محیط‌های صنعتی و خشن مناسب می‌باشد. زانویی آلومینیومی سبک‌تر از نوع فولادی است و در برابر خوردگی و زنگ زدگی مقاومت بالایی دارد. زانویی‌های آلومینیومی برای استفاده در محیط‌های داخلی و خارجی مناسب هستند. زانویی پلاستیکی ارزان‌تر از انواع دیگر است و برای استفاده در محیط‌های با رطوبت بالا مناسب خواهد بود.

دیگر محصولات تهران سینی کابل : لدر کابل

زانویی سینی کابل گالوانیزه

زانویی سینی کابل گالوانیزه قطعه‌ای فلزی است که برای تغییر مسیر سینی کابل در زاویه‌های مختلف مورد استفاده قرار می‌گیرد. این قطعه از جنس فولاد گالوانیزه ساخته می‌شود که مقاومت بالایی در برابر خوردگی و زنگ زدگی دارد. زانویی سینی کابل گالوانیزه کاربردهای مختلفی در صنعت برق دارد. از جمله این کاربردها شامل:

 • هدایت کابل‌های برق در ساختمان‌ها، کارخانه‌ها و سایر اماکن صنعتی
 • سیم کشی در خطوط برق با ولتاژ بالا
 • کابل کشی در بخش‌های حساس صنعتی

این قطعه با کیفیت ساخت بالا و قیمت مناسب، یکی از محبوب‌ترین محصولات در این زمینه است. چند نکته برای انتخاب زانویی سینی کابل گالوانیزه:

 • نوع و جنس سینی کابل را در نظر بگیرید.
 • زاویه مورد نیاز را انتخاب کنید.
 • اندازه و ابعاد سینی کابل را در نظر بگیرید.
 • ظرفیت تحمل وزن سینی کابل را بررسی کنید.

با توجه به این نکات می‌توانید زانویی سینی کابل گالوانیزه مناسب را برای پروژه خود انتخاب کنید.

مشخصات زانوی سینی کابل

زانوی سینی کابل به صورت عمودی و افقی، و همچنین داخلی و خارجی ساخته می‌شود. این محصول در مواردی که نیاز به کابل‌کشی در گوشه‌ها و ارتباط میان سینی کابل‌های مختلف وجود دارد، به کار می‌رود. با ضخامت‌های 1 میلیمتر، 1.25 میلیمتر، 1.5 میلیمتر، 2 میلیمتر و 2.5 میلیمتر تولید و عرضه می‌شود.

این محصول از ورق گالوانیزه گرم ساخته می‌شود و ارتفاع لبه زانویی سینی کابل در ابعاد 3 سانت، 4 سانت، 5 سانت و 6 سانت موجود است. عموماً درب زانویی با ورقی کمتر از ورق زانویی سینی کابل تولید می‌گردد. این محصول در دو نوع بدون پانچ و پانچ شده عرضه می‌شود و در زوایای 45 درجه و 90 درجه تولید می‌گردد.

زانوی سینی کابل، دارای انواع مختلفی است، ویکی از اجزاء بسیار حیاتی در سیستم‌های ارتباطی و کابل‌کشی است. این اجزاء با توجه به نیازها و شرایط مختلف پروژه‌ها، در اندازه‌ها و شکل‌های متنوعی تولید می‌شوند.

1- زانویی سینی کابل عمودی

این نوع زانوی سینی کابل برای کابل‌هایی که نیاز به انحنای عمودی دارند، به کار می‌رود. این زانوها با انحنایی که به طور عمودی ایجاد می‌کنند، کابل‌ها را در نقاط مختلف پروژه بهینه و سازگار می‌کنند.

2- زانویی سینی کابل افقی

استفاده از زانوی سینی کابل افقی در مواردی که نیاز به انحنای افقی وجود دارد، حیاتی است. این زانوها به کابل‌ها امکان می‌دهند که در طول مسیر به سمت یکدیگر یا از یک سینی به سینی دیگر منتقل شوند.

3- زانویی سینی کابل داخلی

زانوی سینی کابل داخلی زاویه‌های 90 درجه دارد و برای انتقال کابل‌ها درون سینی‌ها یا نقاط داخلی پروژه‌ها به کار می‌رود. این نوع زانو انعطاف زیادی به کابل‌ها می‌دهد.

4- زانویی سینی کابل خارجی

زانوی سینی کابل خارجی با زاویه‌های 90 و 45 درجه برای انتقال کابل‌ها به سمت خارج از سینی‌ها یا نقاط خارجی پروژه مورد استفاده قرار می‌گیرد. این نوع زانو با توجه به نیازهای بیرونی پروژه، عملکرد بهینه را فراهم می‌کند.

زانویی سینی کابل

زاویه‌های اصلی زانویی سینی کابل

 • زاویه 90 درجه داخلی

 برای انحنای داخل سینی یا نقاط داخلی پروژه استفاده می‌شود.

 • زاویه 90 درجه خارجی

 برای انتقال کابل‌ها به سمت خارج از سینی یا نقاط خارجی پروژه مناسب است.

 • زاویه 45 درجه داخلی

 برای انحنای داخل سینی یا نقاط داخلی با زاویه میانی استفاده می‌شود.

 • زاویه 45 درجه خارجی

برای انتقال کابل‌ها به سمت خارج از سینی یا نقاط خارجی با زاویه میانی مناسب است.

با این تنوع در انواع و زوایا، زانوی سینی کابل ابزاری حیاتی در بهینه‌سازی و ارتقاء سیستم‌های ارتباطی و کابل‌کشی محسوب می‌شود. این اجزا با انعطاف، مقاومت و سازگاری با شرایط مختلف، نقش مهمی در عملکرد پروژه‌های گوناگون ایفا می‌کنند.

سخن پایانی

زانوی سینی کابل به عنوان یک ابزار بسیار حیاتی و ضروری در عرصه سیستم‌های ارتباطی و کابل‌کشی، نقش مهمی در بهبود کارایی و کاربرد پروژه‌ها ایفا می‌کند. این اجزاء با تنوع در اندازه‌ها، شکل‌ها و زوایا، امکان ارتباط و انتقال اطلاعات در شرایط گوناگون را بهبود می‌بخشند.

از مزایای زانوی سینی کابل می‌توان به انعطاف‌پذیری در کابل‌کشی، توانایی سازگاری با ابعاد و اندازه‌های مختلف سینی‌ها، و مقاومت در برابر عوامل خارجی اشاره کرد. این اجزاء به طور گسترده در پروژه‌های صنعتی، ساختمانی، و ارتباطات استفاده می‌شوند و نقل و انتقال کابل‌ها را به یک سطح جدید از کارایی و سازگاری می‌رسانند.ضخامت‌های مختلف زانوی سینی کابل، انتخاب گسترده‌ای را برای مهندسان و طراحان فراهم می‌کنند. دسترسی به زوایا و شکل‌های متنوع این اجزاء، امکان بهینه‌سازی ترکیبات کابلی و ارتباطی را فراهم می‌کند.

به طور کلی، زانوی سینی کابل با ارائه یک پل ارتباطی بین سینی‌ها و کابل‌های مختلف، به بهبود کارایی و استحکام پروژه‌ها کمک کرده و تاثیر مثبتی در عملکرد سیستم‌های ارتباطی دارد. این اجزاء با تکنولوژی پیشرفته و استفاده از ورق گالوانیزه گرم، از دوام و ماندگاری بالایی برخوردارند و در طول زمان به عنوان یکی از استانداردهای اساسی در صنعت ارتباطات به‌شمار می‌آیند.در نهایت، با بهره‌گیری از زانوی سینی کابل و توجه به نیازهای خاص هر پروژه، می‌توان امکانات بیشتری را در زمینه ارتباطات و کابل‌کشی فراهم کرد و به بهبود عملکرد و پایداری سیستم‌ها کمک کرد.